“ALTIN”I GEÇ; EĞİN’İN ÜSTÜ BİR MÜCEVHER
Muzaffer Ayhan Kara
 

Eğin, henüz Kurtuluş Savaşı sürecinde zamanın bakanlar kurulu olan Heyet-i Temsiliye kararıyla ve tabii ki Kurtuluş Savaşı’nın başkumandanı, TBMM’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın direktifiyle "Kemaliye" olan bir ilçemiz.

"Eğin dedikleri küçük bir şehir" türküdeki gibi ve dahası, bir mücevher. Erzincanımızın en güzel beldelerinden birisi. Dünyanın en güzel kanyonuna, en güzel yaylalarına sahip. Fırat’ın kolu Karasu’nun Keban Baraj Gölü için su tutmaya başladığı bir coğrafyada eşsiz güzellikte bir yer.

Ne var ki, Kemaliye’nin asabı bozuk son aylarda…

Çünkü İliç’teki altın madeni faaliyeti Kemaliye’ye doğru uzanma eğiliminde. Sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı su kaynaklarından birinin dibindeki İliç altın madeni yetmiyormuş gibi, canım Kemaliye’de de senaryonun devamı geliştirilmek isteniyor.

Birilerini zengin edecek ve ülkemize tortusu kalacak, siyanürle zehir saçacak altın madeninin Kemaliye’ye doğru genişlemesine karşı hemşehrilerimiz çok şükür ki teyakkuzda.

Bu doğrultuda Kemaliyelileri bir araya getiren Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından geçtiğimiz ekim ayında bir istişare toplantısı düzenlendi ve toplantı sonucunda bir de rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Bölgedeki İşsizlik İstismar Edilmemeli

Söz konusu raporda bölge halkının karşı çıkmasının ardından alınan 19 adet sondaj izninin yalnızca dördünün yapıldığı ve faaliyetlerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklama, Kemaliye Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, dönemin KEMAV Başkan Yardımcısı şimdiki KEMAV Başkanı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen, KEMAV Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesi Sorumlusu Müştak Ağrikli, Kemaliye köy muhtarlarının büyük bölümü, ilçe STK temsilcileri, Arapgir Belediyesi yetkilileri, köylerden gelen temsilciler ve Kemaliye'de yerleşik hemşehrilerimizle birlikte yüz elli kişiyi aşan katılımla yapıldı; bölgenin milli park ilan edilmesi ve maden aramalarına kapatılması görüşü öne çıktı.

Raporda maden arama faaliyetleriyle ilgili olarak "Katılımcılar, altın madeni işletmesinin, bölgedeki işsizliği istismar ederek, özellikle ekonomik gelecek kaygısı taşıyan kesimler arasında taraftar bulduğunu ifade etmişlerdir" cümlesi de dikkat çekti.

Raporun Tam Metnini sizlerle paylaşmadan önce, geçtiğimiz hafta yapılan KEMAV Genel Kurulunda Başkan seçilen Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen'i tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

10 yıl yürüttüğü başkanlığı süresince bir çok projeye imza atan İsmail Yücel'e de yaptığı hizmetlerden dolayı bir Erzincanlı olarak teşekkür ediyorum.

Toplantı Sonrasında Hazırlanan Raporun Tam Metni;

"1. KEMAV Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen tarafından yapılan sunumda 'açık ocak altın madenciliğinin' çevreye verdiği zararlar detayları ile izah edilmiş, bu madenin ilçemizde yıllar içinde yapacağı tahribatlar da çok etkili bir şekilde görsellerle birlikte ifade edilmiştir.

2. Kemaliye'nin olağanüstü doğal yapısı, endemik bitki örtüsü, kültürü ve tarihi ile asla vazgeçilemeyecek bir değer olduğu, bu değerin kaybının hiçbir şekilde riske atılmaması gerektiği katılımcılar tarafından teyit edilmiştir.

3. Sondaj çalışmalarının başladığının haber alınması üzerine, Belediyemizin hemen saha ziyareti yapmış olduğu ve sondaj işleminin yasal durumunu sorgulamak üzere DSİ ile yazışmalara başlanıldığı bilgisi edinilmiştir.

4. Kemaliye eski Belediye Başkanı Mustafa Haznedar da 2007’de Elazığ DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, 'özellikle Dilli bölgesinde yapılacak çalışmaların Kemaliye'nin su kaynaklarını ve en önemlisi de Kadıgölü'nün kaynağını etkileyebileceğinden bahisle, bu alanda yapılacak sondaj çalışmalarının 950 metre kotunun altında kalmasına dikkat edilmesi gerekliliğinin' belirtildiğini söylemiştir. Söz konusu inceleme ve sonuçlarının, bölgemizde altın madenciliği arama faaliyetlerinin önlenmesi için önemli bir yasal gerekçe olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

5. Toplantı esnasında Kemaliye'nin korunması için altın madeni işletmesi kurulması riski olan bölgenin Milli Park olarak ilan edilmesi önerisi çok dikkat çekici bulunmuştur. Arapgir Belediyesi'nden katılım sağlayan heyet, söz konusu sondaj sahalarının da içinde yer aldığı alanların 2015 yılında Milli Park ilan edilmesi için başvuruda bulunulduğunu belirterek Yukarı Fırat Havzasındaki madencilik faaliyetleri ile birlikte mücadele yürütme önerisinde bulunmuşlardır.

6. Toplantıya katılım sağlayan muhtarlar, davet edilmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Her biri etkin bir şekilde söz alarak, kendi bölgelerindeki maden ocakları ile ilgili yaptıkları mücadeleleri ve aldıkları sonuçları katılımcılarla paylaşmışlardır.

7. KEMAV Başkanı İsmail Yücel tarafından, MTA Genel Müdürünün ziyaret edildiği ve ayrıca DSİ'nin yer altı sularından görevli biriminin yetkilileri ile görüşüldüğü; görüşmelerde Kemaliye'deki mevcut altın madeni arama faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve tedbir alınması talebinde bulunulduğu bilgisi katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, önümüzdeki günlerde Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nden bir heyetin konu ile ilgili inceleme yapmak üzere Kemaliye'ye geleceği bilgisi edinilmiştir.

8. Katılımcılar, altın madeni işletmesinin, bölgedeki işsizliği istismar ederek, özellikle ekonomik gelecek kaygısı taşıyan kesimler arasında taraftar bulduğunu ifade etmişlerdir.

9. Kemaliye'deki maden arama faaliyetleri için yürütülecek mücadelenin öncelikli olarak hukuki zeminde gerçekleştirilmesi gerektiği, işletme ruhsatına istinaden açık ocak altın madeni faaliyetlerinin başlaması öncesinde ÇED raporu alınması aşamasında bütün hukuki yolların kullanılmasının uygun olacağı, bilahare ise memleketin bekası için yasal hak arama mücadelesinin her zeminde yapılması gerektiği ve bunların uzun soluklu bir süreç olacağı belirtilmiştir.

10. Bu toplantının devamının Ankara'da ve İstanbul'da da gerçekleştirilmesinin gerek konuyu gündemde tutmak açısından gerekse mücadelenin Kemaliyelilerin olduğu her yere yayılması açısından yararlı olacağı konuşmacılar tarafından belirtilmiştir.

11. Toplantının akabinde Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen ve Müştak Ağrikli'den oluşan komite, İlçe Kaymakamımız Murat Atıcı ile görüşerek toplantı hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

12. Ertesi gün (18.10.2019) yöremizde sondaj işlemlerini başlattığı bilinen maden işletmesinin yetkilileri işletme ruhsatı ve ilgili diğer dokümanları Kemaliye Belediyemize getirmişlerdir. 19 adet olarak izin aldıkları ve planladıkları anlaşılan Ağıl Köyü Kızıltepe Mevkii'ndeki sondaj çalışmalarının sadece dördünü gerçekleştirdikten sonra 18.10.2019 itibariyle çalışmaları sonlandırdıklarını beyan etmişlerdir.

13. Tarafımızdan firma yetkililerine sorulması üzerine, işletme ruhsatı kapsamındaki arazilerin 'orman niteliğinde ve hazine arazisi' olduğu ve firma tarafından şahıslardan arazi satın alınmadığı firma yetkililerince beyan edilmiştir. Kemaliye Belediye Başkanımız tarafından ilgili kuruluşlar nezdinde yapılan sorgulama ile de bu bilgi teyit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kemaliye’nin Çığlığına Kulak Tıkamayın Efendiler!

Kemaliye’ye kıyacak mısınız efendiler?

Sahi görmezden mi geleceksiniz o güzellikleri?

Kemaliyelilerin çığlığını duymazdan mı geleceksiniz?

Bir sözüm de Kemaliyeli hemşehrilerime; o dağları delen yiğitlerin torunları izin verecek mi Kemaliye’nin bir yeryüzü cenneti olmaktan çıkıp bir şantiyeye dönmesine, siyanür cehennemi olmasına?

Tüm Erzincanlılar arkasında duracak mı Kemaliye’de direnenlerin?

Yorumlar